دسته‌بندی: سیاسی

کارنامه دولت‌

آقای دکتر روحانی اگر به دنبال مقصران واقعی وضعیت فعلی است،بهتر است «سرچشمه‌های طمع غرب در ایران» را کور کند نه اینکه نیمی از وزارتخانه‌های خود را به حامیان کسانی بسپارد که انتهای سال ۸۸ به واشنگتن رفتند و التماس کردند خواهش می‌کنیم ملت ما را تحریم کنید!

حضور اجتماعی زنان

معاون سازمان نشر آثار و ارزش مشارکت زنان در دفاع مقدس با اشاره به نقش محوری زنان در رشد و تعالی جامعه گفت: کمرنگ بودن حضور زنان در برنامه پنجم توسعه جای تأمل دارد و لازم است رشد کیفی حضور اجتماعی زنان در برنامه ششم توسعه جدی گرفته شود.

کودکان بی‌خانمان

گزارش اخیر موسسه آمریکایی «مرکز ملی خانواده‌های بی‌خانمان» از بی‌خانمان بودن قریب به دو و نیم میلیون کودک حکایت دارد؛ کودکانی که قربانیان متغیرهایی همچون مادران بیوه، تبعیض نژادی و درآمد کم خانواده‌های خود هستند.

بی‌حجابی زن بنی‌صدر

بنی صدر گفت که من اصولا عادت ندارم به زنم بگویم که شما برو در اتاق دیگر بنشین و یا جدا از ما غذا بخور و نمی‌توانم او را مجبور کنم که تو حتما باید یک نوع حجاب خاصی را داشته باشی.

خاتمی

رئیس جمهور سابق جناب آقای احمدی نژاد هم در نظر هم کیشان گذشته خود فاقد صلاحیت فعالیت شناخته شده است و مجوز فعالیتش مشروط به اعلام انزجار نسبت به یار دیرنه اش جناب مشایی است. اخیراًً تحت فشارهای وارده (و به زعم برخی طی یک تاکتیک) جناب مشایی از ساحت سیاست خداحافظی کرد.