دسته‌بندی: سیاسی

  • دکتر مریم پورشمس، روانپزشک توقعی که والدین در برآوردن آرزوهای پایمال شده خودشان توسط کودکان دارند را مهمترین مسئله در تعامل والدین با فرزندان می‌داند.

  • از بودن در کنار انسان ها، از حضور نشانه های حیات و زندگی در خانه شان احساس بدی دارند. ترجیح می دهند در مسیر زندگی راه هایی را طی کنند که فقط به خودشان ختم می شود و از قرار گرفتن شخصی دیگر کنارشان در این مسیر فراری هستند و آزرده خاطر می شوند.

  • مرور آنچه در زندگی سپری کرده‌ایم همیشه باعث شادی و رضایت ما نمی‌شود. بسیاری از افراد وقتی به زندگی‌شان نگاهی می‌اندازند ابتدا با این واقعیت ناخوشایند روبه رو می‌شوند که زمان بسیار زود گذشته است و فرصت‌ها از دست رفته‌اند. همه ما آرزوها و رویاهای از دست رفته داریم.

شهین دخت ملاوردی

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به لزوم توجه ویژه به نقش زنان برای رسیدن به توسعه پایدار گفت: باید اشتغال و کارآفرینی زنان مورد توجه ویژه قرار گیرد تا بتوان در مسیر توسعه پایدار گام‌های مهمی برداشت.

سن اعتیاد زنان در ایران

مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه در حال حاضر الگوی اعتیاد در زنان تغییر یافته است، اظهار کرد: در گذشته سن اعتیاد زنان بالا بود و این افراد از مخدرهای سنتی استفاده می‌کردند اما امروز متوسط سن اعتیاد زنان به ۲۷ سال کاهش یافته است و عمدتا به مخدرهای صنعتی گرایش دارند.

آیت الله هاشمی به عربستان سفر کند و برای امر به معروف نمی توان به گروهی وکالت داد سرخط خبرهای روزنامه آرمان در شماره روز شنبه است.

امنیت زنان

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: در جلسات خود به این نتیجه رسیدیم که جنبه قضایی لایحه تأمین امنیت زنان منفک و به قوه قضائیه سپرده شود و برای بخش حمایتی نیز پیشنهاد ما تشکیل مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت است.