دسته‌بندی: ستون وسط

علیرضا مرندی رئیس فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه سلامت معنوی یکی از ابعاد مهم سلامت است؛ اظهار کرد: این بعد از سلامت اخیرا در دنیا جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است؛ هر چند در غرب و بیشتر ادیان غیر توحیدی زندگی دنیوی را شامل می‌شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران گفت: هر مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران گفت: هر ساله سه هزار معلم برای آموزش پیشگیری از ایدز و اعتیاد تحت پوشش قرار می‌گیرند.سه هزار معلم برای آموزش پیشگیری از ایدز و اعتیاد تحت پوشش قرار می‌گیرند.

تربیت فرزند از مهمترین وظایف پدر و مادر محسوب می شود. در هر مرحله از سن رشد، آنها نیازها و تقاضاهایی دارند که والدین باید نسبت به درخواست آنها شناخت و درک لازم را داشته باشد. فهمیدن نوجوانان نیاز به آن دارد که سن، دنیا و تصورات خود را با آنها هماهنگ کنید تا بتوانید ارتباط بهتری با یکدیگر داشته باشید.

عضو شورای مرکزی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی گفت: توقع داریم نمایندگان مردم در مجلس، پیشنهاد افزایش عوارض خروج از کشور را به اتفاق آرا رد کنند و حتی اگر در مجلس هم تصویب شد انتظارمان این است که شورای نگهبان آن لایحه را رد کند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهراندر تشریح رویکردها، راهبردها و سیاست‌های کمیسیون سلامت گفت: ارتقای شاخص‌های ایمنی، تاب‌آوری در برابر حوادث و سوانح طبیعی، زیرساخت‌ها و تجهیزات شهری از جمله رویکردها در این دوره محسوب می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بالغ بر ۵۰درصد جمعیت ایران در سال۹۷ یارانه نقدی دریافت می‌کنند، گفت: منابع حاصل از قطع یارانه دهک‌های ثروتمند صرف اشتغال جوانان می‌شود.