دسته‌بندی: اقتصادی

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیامی خطاب به به معاونان و مدیران ارشد و اعضای هیت مدیره، هر گونه عزل و‌ نصب جدید در زیر مجموعه های این وزارتخانه، سازمانها و شرکتهای تابعه را بدون هماهنگی و اطلاع کمیته انتصابات وزارتخانه ممنوع اعلام کرده است.

یک کارشناس بازارهای مالی با بیان اینکه تصورم این است که افزایش قیمت دلار در محدوده نرخ تورم خواهد بود و این محتمل‌ترین سناریو برای ارز تا پایان سال است؛ گفت: برای سال ۹۹ مهمترین عامل موثر بر افزایش نرخ ارز را کسری بودجه دولت می‌دانم.

برای آن که بتوانیم در یک بازار موفق باشیم باید فلسفه وجودی آن را بدانیم. یعنی اگر ندانیم این بازار اساسا برای چه کاری ایجاد شده، نمی توانیم تحرکات بلند مدت آن را درک و پیش بینی کرد.

نان

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: قیمت فروش آرد به نانوایی‌ها در شورای اقتصاد هر کیلوگرم ۶۶۵ تومان تعیین شد، به همین دلیل امسال نان گران نمی‌شود.

اگر میخواهید در تهران قیمت آپارتمان را داشته باشید این گزارش پایگاه زنان و دختران ایرانی را بخوانید.