۳۲ شهید گمنام میهمان شهرستان‌های استان تهران می‌شوند

در آستانه شب‌های قدر ۳۲ شهید گمنام فرشته‌ای در مساجد شهرستان‌های استان تهران خواهند بود تا وسیله‌ای برای شفاعت مردم باشند.

به گزارش زنان خبر،شهدای گمنام با هماهنگی معراج شهدا توسط سپاه سیدالشهداء (ع) استان تهران میهمان مساجد شهرستان‌های استان تهران در شب‌های قدر خواهند بود و در پایان ۳ شب لیالی قدر به معراج شهدا باز می‌گردند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتهای متن/*