راهپیمایی ۲۲ بهمن جهان را بهت زده کرد

زنان، مردان و کودکان با خلق حماسه‌ای دیگر در راهپیمایی ملی ۲۲ بهمن دوباره جهان را بهت زده کردند و ثابت کردند که از ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع می‌کنند.

به گزارش زنان خبر،راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه در سراسر کشور با اتحاد مردمی ولایت مدار دشمنان نظام و انقلاب اسلامی ایران را خشمگین کرد؛ مردم همیشه در صحنه ایران در روز جشن ملی خوش درخشیدند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتهای متن/*