حمایت از فرزندان زنان سرپرست خانوار به منظور توانمندی خانواده صورت میگیرد

مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران اظهار داشت: ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مدتی است که تمرکز خود را بر فرزندان زنان سرپرست خانوار به ویژه سلامت آنان قرار داده است و ما تلاش می کنیم از کودکی تا پایان دوره مجردی افراد را از حیث تحصیلات، مشاوره های روانشناسی و حل مشکلات رشد کودکان رصد کنیم تا بتوانیم توانمندی خانواده را افزایش دهیم.

فهیمه فیروزفر مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به اوقات فراغت زنان سرپرست خانوار عنوان کرد: در حال رایزنی با انجمن اوقات فراغت هستیم تا از ظرفیت‌های آن برای غنی‌سازی اوقات فراغت زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان بهره ببریم و قصد داریم با همکاری انجمن فراغت به راه‌هایی دست یابیم که زنان سرپرست خانوار و فرزندانشان، اوقات فراغت خود را با کیفیت و ارزان‌ سپری کنند.

وی افزود: ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مدتی است که تمرکز خود را بر فرزندان زنان سرپرست خانوار به ویژه سلامت آنان قرار داده است و ما تلاش می کنیم از کودکی تا پایان دوره مجردی افراد را از حیث تحصیلات، مشاوره های روانشناسی و حل مشکلات رشد کودکان رصد کنیم تا بتوانیم توانمندی خانواده را افزایش دهیم.

فیروز فر ادامه داد:  از حدود ۱۷ هزار خانمی که در سامانه ستاد ثبت نام کردند در حال حاضر بین ۶ تا ۷ هزار نفر تحت پوشش قرار دارند و یکی از برنامه های ما برای سال جاری تهیه کتابچه هایی با محتوای فعالیتهای زنان توانمند و روش های موفقیت آنان است.

مدیر ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران اظهار داشت: مهم‌ترین موضوع در توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، مشاوره و مددکاری است و در واقع از مشاوره و مددکاری، نیاز‌ها احصا می‌شود و در حال حاضر حدود ۱۰۰۰نفر به صورت مجدد مشاوره و مددکاری شده‌اند و  هدف از این اقدام رسیدن به یک جمع بندی کلی بود تا بتوانیم در سال جدید بودجه کافی برای آموزش‌ها اختصاص دهیم چرا که در این اقدام آموزش‌های مورد نیاز، سطوح آن و هزینه‌های مورد نیاز برای آن به صورت تقریبی مشخص شد.

وی تصریح کرد: آموزش و اشتغال حمایتی طی سال جاری به صورت سیستمی انجام می‌شده است اما در مددکاری، یافتن روند بسیار سخت و نیازمند ترجمه ایتم‌های مختلف زیرمجموعه این بخش، به زبان سیستم است که خوشبختانه با پیگیری‌های لازم و تلاش‌های صورت گرفته، در سال آینده مددکاری نیز سیستمی خواهد شد.