برگزاری نخستین جشنواره زن، خانواده و رسانه در مرداد ماه

کارگروه رسانه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نخستین جشنواره زن، خانواده و رسانه را در مرداد ماه سال جاری برگزار خواهد کرد.

به گزارش زنان خبر کارگروه رسانه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با همکاری دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نخستین جشنواره زن، خانواده و رسانه را در مرداد ماه سال جاری برگزار خواهد کرد.

دریافت آثار در چهار محور زن، خانواده و اقتصاد / زن، خانواده و اجتماع / زن، خانواده و فرهنگ / زن، خانواده و سیاست و در شش قالب خبر و گزارش، مصاحبه، مقاله، یادداشت، عکس و کاریکاتور  از طریق پورتال ۱۰۱ به نشانی ۱۰۱٫iri.ir صورت خواهد گرفت.

خبرنگاران، روزنامه نگاران و فعالان رسانه ای حوزه زنان و خانواده می توانند آثار منتشر شده خود طی دو سال اخیر را از تاریخ یکم اردیبهشت ماه تا بیستم خردادماه  بر اساس شیوه نامه مندرج در پورتال جشنواره ارسال نمایند.