آموزش حجاب باید در زیباسازی شهر نمایان باشد

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: آموزش حجاب در بخش حمل و نقل و زیباسازی مغفول مانده است که باید به این موضوع توجه ویژه ای شود و در زیباسازی شهری آموزش حجاب و عفاف نمایان باشد.

معصومه آباد عضو شورای شهر تهران در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به لایحه گسترش عفاف و حجاب در شهرداری تهران بیان کرد:  عفاف و حجاب به عنوان یکی از مولفه‌های سبک زندگی از جمله آموزه‌های اساسی دینی مسلمانان است و برهمین اساس به منظور توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب لایحه جامع عفاف و حجاب در شهر تهران تقدیم شورای شهر شده است.

وی افزود: شهرداری مطابق دستور العمل عفاف و حجاب وزارت کشور کمیته‌ عفاف و حجاب را تشکیل می‌دهد و مکلف است اعتبارات مورد نیاز برای حسن اجرای مصوبه را در ردیف‌های مربوطه در بودجه سنواتی شهرداری لحاظ کند و هر شش ماه یکبار گزارش حسن اجرای این مصوبه را به شورای شهر ارسال کند.

آباد اظهار داشت: خانواده را یکی از موارد حایز اهمیت این طرح است و متاسفانه در بخش هایی نظیر حمل و نقل و زیباسازی موضوع آموزش مرتبط با عفاف و حجاب مغفول مانده که باید به این موضوع توجه ویژه ای شود و در زیباسازی شهری آموزش حجاب و عفاف نمایان باشد.

عضو شورای شهر تهران تصریح کرد: در برنامه‌های راهبردی تعریف شده در لایحه جامع عفاف و حجاب در شهر تهران مأموریت‌های مختلفی برای بخش‌های گوناگون پیش بینی شده است.

وی گفت: این لایحه را ایجاد همگرایی و رفع موازی کاریها میان سایر بخش ها است و به طور قطع ساماندهی اساسی در این زمینه تحت کنترل و برنامه ریزی اداره کل امور زنان خواهد بود و با تصویب این لایحه تمام برنامه ها صرفا از اداره امور زنان ابلاغ خواهد شد.

آباد مطرح کرد: ترویج سبک زندگی ایرانی و اسلامی نیز در این لایحه مورد توجه قرار گرفت و همچنین جلساتی در محلات با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب برگزار می‌شود که به طور میانگین در هر منطقه یک جلسه برگزار خواهد شد که هزینه چندانی ندارد.