امنیت حقوقی زنان در اسلام و قانون اساسی در نظر گرفته شده است

مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده گفت:امنیت زنان چه در محیط خانواده و چه در جامعه از اهمیت ویژه ای برخورداز است که این موضوع از ویژگی‌های مهم حقوقی در اسلام است و در اصل دوم قانون اساسی ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای زن و مرد را در نظر گرفتند.

پوران ولویون مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به امنیت زنان در خانواده و جامعه بیان کرد: امنیت زنان چه در محیط خانواده و چه در جامعه از اهمیت ویژه ای برخورداز است که این موضوع از  ویژگی‌های مهم حقوقی در اسلام است و تدوین قانون اساسی به همت اندیشمندان از افتخارات ما است که در اصل دوم قانون اساسی ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای زن و مرد را در نظر گرفتند و  موضوع عدم امنیت زنان در خانه را می‌توانیم با فراهم کردن ساز و کار قانونی پیگیری کنیم.

وی افزود: منع خشونت و شکنجه تلاش کشورهای غربی در خصوص امنیت قضایی زنان است که به عنوان یک هنجار اجتماعی نشان دهند و ایراد بسیار مهمی که بر نهادهای بین‌المللی وارد  است این بوده که از موضوع خشونت در زنان بزه‌دیده استفاده ابزاری کردند.

ولویون ادامه داد: در موضوع زنان مسلمان کرواسی که از صرب‌ها مورد تجاوز و ستم قرار گرفتند  حتی دادگاه بین‌المللی کیفری هم نتوانست در برابر جنایت و تجاوز به زنان کاری انجام دهد و با وجود اینکه در اسناد بین‌المللی اعلامیه رفع خشونت نسبت به زنان را داریم اما کار عملی برایمان امکان پذیر نیست.

مشاور وزیر دادگستری در امور زنان و خانواده گفت: طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص زنان، در راهبرد اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوع پیشگیری با انواع ستم در خانواده از طریق وضع و اصلاح قوانین اشاره شده است.

وی بیان کرد:  در ۹ ماهه سال ۹۴ نسبت طلاق به ازدواج ۲۳.۵ درصد بوده یعنی به عبارتی نسبت به ۹ ماهه سال ۹۳، ۸ درصد افزایش داشته است به نظر بنده باید سند خانواده تدوین شود و ممنوعیت ستم بر زن باید در این سند قید شود ضمن اینکه به تازگی برای حفظ شأنیت زنان اعلام شده که باید پلیس قضایی زن در محاکم حضور داشته باشد.