معنابخشی به سبک زندگی اسلامی جوانان و تحکیم بنیان خانواده بعد از انقلاب

تغییر سبک زندگی در جمهوری اسلامی بازتاب تحولات، دگرگونی ها و تغییراتی است که در طی دوران خود لمس کرده است؛ تغییری که به تدریج بر تقویت عاملیت در مقابل ساختارها برای ایجاد سبک های زندگی نوین می افزاید. این روند نشان از تأثیر عاملان در معنابخشی به سبک زندگی دارد.

زنان خبر؛ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در تمامی عرصه های زندگی مردم تغییرات قابل ملاحظه ای ایجاد شد که یکی از این تغییرات مهم تحول در سبک زندگی مردم بویژه در زمینه تشکیل نهاد خانواده و تقویت بنیان های آن بود .

بنیان خانواده که مهم ترین عامل در ساختار شخصیت افراد و جلوه ای از رحمانیت پروردگار است، باید همواره همچون دژی مستحکم در برابر انحرافات، لغزش ها و آفات و آسیب های مهم اجتماعی تقویت شده و ارتباط اعضای آن براساس رحمت، مودت بویژه رابطه قلبی و عاطفی میان زن و شوهر استحکام یابد.

اسلام به عنوان مکتبی انسان ساز بیشترین عنایت و توجه را به تحکیم خانواده دارد و این نهاد مقدس را کانون آسایش ، مودت و رحمت می شمارد. لذا سعادت و شقاوت جامعه انسانی را منوط به صلاح و فساد خانواده می داند و هدف از تشکیل خانواده را تأمین نیازهای مادی، معنوی و عاطفی انسان از جمله دستیابی به سکون و آرامش برمی شمارد .

زن به دلیل نقش خاصی که در دستگاه خلقت بر عهده دارد، به سرمایه های درونی بس گران بهایی مجهز است که جامعه بشری در رشد خود نیازمند این ارزش ها است، یکی از این سرمایه های درونی عاطفه است که در طول تاریخ و در تمامی اجتماعات نمودهای بسیار شکوهمندی داشته است.

در جریان انقلاب اسلامی و بعد از تحقق آن هم زنان نقش فعال و پر رنگی داشته اند و میلیون ها زن ایرانی، با قدرت هر چه تمام تر پا در صحنه نهادند و زنان ایرانی در تمامی مراحل پیروزی انقلاب اسلامی به روشنی نشان دادند که زن مسلمان ایرانی در تمام عرصه های اجتماعی، سیاسی و… حضور دارد و  ثابت کردند که در عین حفظ دیانت و پاکدامنی می توانند تاریخ ساز باشند.

انقلاب اسلامی در ایران به عنوان تغییر و دگرگونی اجتماعی مطرح است و امری که موجب تغییر ساختارها شد دراین دوران، عاملان به عنوان انقلابیونی که حکومت پهلوی را ساقط کرده بودند و معانی تازهای به ساختارها بخشیدند در این شرایط ساختارهای ارزشی نوینی مطرح شد که از مذهب وام می گرفت.

در واقع با توجه به حاکم شدن مذهب بر فضای جامعه، عاملان به دایره مفاهیم ارزشی ساده زیستی توسل جستند و بازتاب این امر در سبک زندگی نمود یافت که بر مبنای ارزش ها و نگرش های مذهبی ایجاد شده بود و در این شرایط، سبک زندگی غربی به عنوان نمادی از غربگرایی، معنایی منفی گرفت و طرد شد.

یکی از راهکارهای حفظ و تحکیم خانواده توجه به سبک زندگی صحیح اسلامی است که پس از انقلاب بر آن تاکید ویژه ای شده است و آیت ا… خامنه ای رهبر معظم انقلاب، در تشریح مفهوم سبک و فرهنگ زندگی، به مسائلی نظیر خانواده، ازدواج ، نوع مسکن ، نوع لباس ، الگوی مصرف، تفریحات، کسب و کار و رفتارهای فردی و اجتماعی در محیطهای مختلف، اشاره کرده ا ند و ایشان بر این باورند که سبک زندگی به همه مسائلی بر می گردد که متن زندگی انسان را شکل می دهند.

امروزه سبک زندگی اسلامی به عنوان الگویی برای مقابله با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع مختلف ، مطرح می شود  و جامعه ایران پس از انقلاب ، به عنوان یک جامعه دیندار و خدامحور ، زیستن بر اساس آموزه های اسلامی را برگزیده است چرا که سبک زندگی اسلامی تاثیر گرفته از اصول و احکام این دین الهی است.

خوشبختانه پس از انقلاب اسلامی تحکیم خانواده در قالب سبک زندگی سالم و اسلامی در قالب مصوبه ها و لایحه های مختلفی در ایران مطرح شده است و در این راستا ، تقویت نهاد مقدس خانواده بر آسان کردن ازدواج و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی مبتنی است .

حمایت از تشکیل و تحکیم نهاد خانواده و پیشگیری از انحلال و فروپاشی آن، ارتقاء سطح فرهنگی اعضاء خانواده به منظور ایفای نقش اساسی در فرهنگ سازی و اصلاح جامعه، و زدودن باورهای غلط درمورد حقوق و وظایف اعضاء خانواده، از دیگر برنامه های مورد نظر در جمهوری اسلامی برای حفظ خانواده است .

گسترش و تعمیق فرهنگ اصیل اسلامی در خانواده جهت تربیت نسل سالم ، با ایمان و مسئولیت پذیر در قبال خود ، خانواده و جامعه، ایمن سازی خانواده از آسیب و بحران های اجتماعی و حمایت از خانواده های آسیب دیده، از دیگر اهداف سیاستگزاری در سبک زندگی اسلامی – ایرانی در جهت تحکیم بنیانهای خانواده است .

تسهیل شکل‌گیری خانواده با ازدواج آگاهانه ، ساده و پایدار مبتنی بر آموزه‌های اسلامی ، تقویت بنیان‌های خانواده با تعریف نقش‌های گوناگونی که اعضای خانواده می‌توانند ایفا کنند، مواجهه درست، عالمانه و توام با برنامه‌ریزی با آسیب‌ها و چالش‌هایی که برای آسیب رساندن به قوام خانواده ممکن است اتفاق بیفتد، نیز مورد توجه قرار گرفته است.

بدین ترتیب، تغییر سبک زندگی در جمهوری اسلامی بازتاب تحولات، دگرگونی ها و تغییراتی است که در طی دوران خود لمس کرده است؛ تغییری که به تدریج بر تقویت عاملیت در مقابل ساختارها برای ایجاد سبک های زندگی نوین می افزاید. این روند نشان از تأثیر عاملان در معنابخشی به سبک زندگی دارد.