ازدواج جوانان نیازمند حمایت های اقتصادی از سوی دولت است

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: یکی از محورهای مورد توجه در بحث ازدواج جوانان حمایت‌های اقتصادی از سوی دولت است در این رابطه محور نخست حمایت از آموزش و مشاوره است.

محمدرضا رستمی معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به تسهیلات ازدواج جوانان عنوان کرد: یکی از محورهای مورد توجه در بحث ازدواج جوانان حمایت‌های اقتصادی از سوی دولت است در این رابطه محور نخست حمایت از آموزش و مشاوره است.

رستمی افزود: بیمه ازدواج جوانان یکی از تسهیلات در نظر گرفته شده است که بیش از ۸۰ درصد از خانواده ها می توانند از این طرح استفاده کنند و این بیمه را برای فرزندان نوجوان و جوان خود خریداری کنند.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: بخش دوم حمایت‌های اقتصادی در مسائل مهریه و خرید جهیزیه است که بیمه نامه ازدواج شامل بیمه جهیزیه، مهریه و برهم خوردن مراسم ازدواج است.

وی بیان کرد: این طرح بخشی از هزینه های مسکن را نیز دربر دارد و این محورها در مجموع می‌تواند حمایت‌های اقتصادی اولیه ازدواج را ایجاد کند.

رستمی  اظهار داشت:تشکل خیرین ازدواج در استان‌ها فعال است و وام ازدواج و خیرین ازدواج از سایر محورهای حمایتی در موضوع ازدواج جوانان است.

معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مطرح کرد: در بخش فرهنگ سازی ازدواج نیز فعالیت‌هایی در حال انجام است و محصولات فرهنگی مختلف را برای ترویج ازدواج تولید می‌کنیم که شامل انیمیشن، کلیپ‌های آموزشی، فیلم‌های کوتاه، کتاب‌های کاربردی در رابطه با ازدواج و استحکام خانواده و نشریاتی در این زمینه است.