بهبود وضع فعلی حجاب زنان در جامعه نیازمند اجرای قوانین است

نایب رئیس کمیته ویژه بررسی طرح عفاف و حجاب در مجلس یادآور شد: وضع فعلی عفاف و حجاب جامعه را نامطلوب است و برای بهبود این وضعیت در کشور هم به فرهنگ‎سازی و هم به اجرای قوانین نیاز داریم.

لاله افتخاری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با زنان خبر با اشاره به کمیته ویژه بررسی طرح عفاف و حجاب در مجلس بیان کرد: این کمیته در واقع یک کمیسیون مشترک بین کمیسیون فرهنگی،  قضائیه و اجتماعی است که در اینجا مفادی از آن بررسی شده است.

وی افزود: مصوبات، مفاد و قوانین مختلفی که در رابطه با عفاف و حجاب وجود دارد و به صورت پراکنده است جمع آوری شود و در صورتی که نیاز به قانونگذاری دارد انجام شود.

افتخاری گفت: تاکنون چند بند از طرح عفاف و حجاب این کمیته تصویب شده است و قرار است که  کارگروه ویژهای برای بررسی ویژه سایر بندهای این طرح انتخاب شوند.

نایب رئیس کمیته ویژه بررسی طرح عفاف و حجاب در مجلس یادآور شد:مصوباتی داریم که بعضا در زمان و از جاهای مختلف تصویب شدهاند که اینها گاهی باعث شده است، تداخلات و تعارضاتی با هم داشته باشند.

وی ادامه داد: وضع فعلی عفاف و حجاب جامعه را نامطلوب است و برای بهبود این وضعیت در کشور هم به فرهنگسازی و هم به اجرای قوانین نیاز داریم.

افتخاری اظهار داشت: در مورد نیاز به قانون گذاری جدید در بحث حجاب و عفاف به طور قطعی هنوز چیزی مشخص نیست و در طرحی که توسط مجلس، در دستور کار و بررسی است، برخی از بیحجابیها را جرمانگاری کرده است که برخی با آن موافق و برخی هم مخالف هستند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح کرد: در نهایت باید صبر کنیم تا کار کمیته به اتمام برسد تا مشخص شود که آیا نیاز به قانونگذاری جدید وجود دارد و  یا قوانین فعلی کفایت میکند.

وی تاکید کرد:  دولت، مجلس و همه بر این هستند که باید نسبت به مسئله عفاف و حجاب اقدامات جدی و اساسی صورت گیرد و از همه ظرفیتها برای بهبود وضعیت استفاده شود.

افتخاری تصریح کرد: نحوه چگونگی اجرای این برنامهها  و تاکید بر اینکه حتما در بحث فرهنگسازی همه اقدامت اخیر ازجمله مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هم اهمیت پیدا میکند، باید مد نظر قرار گیرد.