نایب رئیس فدراسیون ووشو گفت: در ورزش بانوان ما استعدادهای بالقوه‌ای وجود دارد که اگر مسئولان فدراسیون به خوبی آن را درک کنند توانایی تبدیل این استعداد بالقوه به بالفعل را خواهند داشت.