سرنخ‌های شنودی و بویایی، جداگانه یا با هم، روی دریافتی که ما از جذابیت یک فرد داریم، تاثیر زیادی می‌گذارند و بنابراین عقاید و رفتارها و واکنش ها نسبت به فرد مقابل، در درجه‌ی دوم اهمیت قرار دارند.

نیک زاد با اشاره به فواید ورزش برای زنان باردار تصریح کرد: برخی انواع ورزش‌ها در زمان بارداری می‌تواند برای مادران مفید باشد و این طور نیست که ورزش کردن برای زنان به طور کلی ممنوع شود.

فاطمه دانشور رییس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران،گفت: یکی از پاهایش را در آورده و پاشنه پر از ترک و سیاهش را روی نیمکت گذاشته است. آرنجش را روی زانوی گذاشته و با کف دست سرش را گرفته است. دستش لاغر و استخوانی است و پوستش چروک خورده و لا به لای چروک‌ها سیاه شده است.