۲۰ میلیون تومان اعتبار برای مرمت و بازسازی کتیبه های قاجاری

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ری روز یکشنبه در گفت وگو با زنان خبر اظهار داشت: با توجه به اهمیت آثار تاریخی، مبلغ ۲۰ میلیون تومان اعتبار در راستای مرمت و بازسازی کتیبه های قاجاری کوچه پاچنار شهرری تخصیص یافت.

به گزارش زنان خبر،رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ری روز یکشنبه در گفت وگو با زنان خبر اظهار داشت: با توجه به اهمیت آثار تاریخی، مبلغ ۲۰ میلیون تومان اعتبار در راستای مرمت و بازسازی کتیبه های قاجاری کوچه پاچنار شهرری تخصیص یافت.

امیر مصیب رحیم زاده افزود: دو کتیبه وقف نامه مربوط به دوره قاجار در کوچه پاچنار شهرری تا پایان سال جاری مرمت و بازسازی خواهد شد.

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ری عنوان کرد: اقدامات حفاظتی و مرمتی در خصوص این دو کتیبه تاریخی انجام خواهد گرفت.

وی تاکید کرد: حفاظت و نگهداری آثار تاریخی از اهداف مهم و مورد توجه میراث فرهنگی به شمار می رود.

 

انتهای متن/*