ناهید تاج الدین گفت: پیری جمعیت و زنانه شدن سالمندی هر دو در آینده حاوی و حامل تغییرات اجتماعی است و اساسا نظام عرضه و تقاضا را چه در بخش اقتصادی و چه در بخش اجتماعی و حتی در بخش سیاسی دستخوش تغییر می‌کند.

برای آگاه شدن از وقایع جالب و مهم پیش روی خود در روز شنبه نوزدهم مرداد ماه ۱۳۹۸ فال روزانه پایگاه خبری زنان خبر را بخوانید.