اگر شما جزو آن دسته از افرادی هستید که علاقه مندید فرزندتان را با موضوعات علمی، پژوهشی و فرهنگی آشنا کنید فرصت را از دست ندهید وسری به مجموعه”رویا پارک” بزنید.