خانواده های باقرشهری اگر هنوز جایی را برای سپری کردن اوقات فراغت پیدا نکرده اید پیشنهاد میکنیم در این گزارش همراه ما باشید و از اقدامات مجموعه ی شهرداری و شورای اسلامی شهر باقرشهر آگاه شوند.