نخستین مدرسه فوتبال بانوان غرب تهران با مشارکت معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری منطقه ۲۱ در محله تهرانسر افتتاح شد.