روزگاری که قلهک و زرگنده بافت روستایی داشت امامزاده اسماعیل(ع) تنها زیارتگاه نزدیک به محل سکونت اهالی بود این محل بود با هم سری به این امامزاده میزنیم.

جلسه شورای زکات بخش مرکزی ری با حضور بخشدار مرکزی ری، دبیر شورای زکات شهرستان ری، نماینده فرماندار و دهیاران تابعه بخش مرکزی ری در سالن جلسات بخشداری برگزار شد.