دانش آموزان دبیرستان میرداماد موفق شدند در جشنواره ملی دانش آموزی ابن سینا مدال نقره و مجوز حضور در مسابقات بین المللی را از آن خود کنند.

چتر گسترده فضای مجازی وشبکه های اجتماعی درجامعه هم نتوانست اهمیت کتاب وکتابخوانی را دربین دوستداران اهل قلم کمرنگ کند.وجود کانون های ادبی در بین مراکز فرهنگی فرصتی را برای دوستداران کتاب فراهم کرده تا بتوانند از این فضای ادبی نهایت استفاده را کنند.