به گزارش زنان خبر، ۱-کسانی که با گرفتن روزه دچار معده درد می شوند موقع سحر مقداری ترنجبین و خاکشیر مخلوط کنند و بخورند و موقع افطار یک لیوان عرق نعناع با نبات یا عسل میل کنند ۲-سعی کنید یک ساعت بعد از سحری بخوابید و بلافاصله بعد از خوردن سحری نخوابید ۳-دیابتی ها اصولا […]

یکی از مهمترین ضرورت های هرجامعه ای نشاط اجتماعی است.زیرا کمبود در این زمینه می تواند مردم جامعه را به سوی افسردگی سوق دهد.از این رو فراهم کردن شادی ونشاط یکی از پیش شرط های جامعه پویا است وتاثیر بسزایی در شکوفایی کشور دارد.

۱۱ سال بیشتر نداشت که اسکیت به پا کرد وخیلی زود به این رشته ورزشی علاقه مند شد.علاقه اش به این رشته ورزشی تا حدی رسید که در ۱۶ سالگی وارد رشته”اسکیت سرعت”شد؛ ۵ سال مستمر تمرین کرد و در نهایت رشته هاکی سرعت را برای ادامه فعالیت ورزشی برگزید.