مردان به چه نکاتی در مورد زنان دقت می کنند ؟ در طول تاریخ همواره زنان در جستجو نکاتی بوده اند که برای مردان اهمیت دارد آن ها همیشه دوست داشتند بدانند مردان به چه نکاتی اهمیت می دهند تا با استفاده از آن بتوانند رابطه بهتر و مستحکم تری داشته باشند .اما در حقیقت مردان به چه نکاتی در مورد زنان دقت می کنند ؟

دولتی ها در شرایطی بازی “کی بود کی بود من نبودم” را در ماجرای تلگرام راه انداخته اند که بررسی برخی مسائل و اتفاقات در ماه های گذشته نشان می دهد دولت روحانی یکی از اصلی ترین حامیان فیلترینگ تلگرام بوده است.