یک پزشک عمومی‌گفت: امروز در دنیا ثابت شده بچه‌هایی که در کودکی دچار برخی از بیماری‌ها می‌شوند در بزرگسالی و در زمان برخورد با آلرژی‌ها ایمن شده و کمتر به آلرژی مبتلا می‌شوند.

شاید در دهه‌های گذشته، زن بودن فقط در کنار مرد مفهوم پیدا می‌کرد. اما امروزه زنان بدون حضور و نقش مردان قادرند کارهای بزرگی انجام دهند و برای تصمیم‌گیری در زندگی خود به مشورت مردان نیازی ندارند.

غذاهای دریایی از جمله ماهی می توانند منابع عالی پروتئین، آهن و روی در برنامه غذایی روزانه باشند که همگی جز مواد مغذی ضروری برای رشد نرمال جنین در رحم شما هستند.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد، زنانی که زیاد آرایش می‌کنند، کمتر می‌توانند مدیران خوبی باشند و از قدرت مدیریت ضعیفی برخوردار هستند. بنابراین زنانی که خواهان مدیریت خوب هستند باید از آرایش خود کاسته و ساده‌تر وارد حیطه کار و شغلی خود شود.