اگر به سختی موفقیتی به دست آورده‌اید، به آن افتخار و خودتان را تشویق کنید. این کاری نیست که هرکسی بتواند انجام دهد. اگر پس از یک سال عرق ریختن در باشگاه به وزن ایده‌آل‌تان رسیدید، موفقیت‌تان را با دیگران به اشتراک بگذارید. هرکسی قادر به تعریف و تمجید کردن از خودش نیست زیرا بسیاری فکر می‌کنند این کار نادرست است. خط باریکی بین تعریف از خود ناشی از خوشحالی و خودپسندی وقیحانه است.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: اصل اولیه در حقوق زن و مرد مساوات است و هر حقی مرد دارد زن هم دارد و مساوات یعنی حقوق مساوی میان زن و مرد که باید همه این را بدانند.

برای داشتن یه بچه سالم نیاز به کار کردن و سختی کشیدن زیادی هست و قسمتی از این کار، تحمل کردن درد زایمانه. اما نیازی به ترسیدن نیست چون روش های زیادی برای کنترل و تسکین درد زایمان وجود داره که میتونین به راحتی استفاده کنین.