اندومتریوز به معنی رشد بافت داخلی رحم در جایی بیرون از رحم است. لگن شایع‌ترین محل بروز آندومتریوز است. در این بیماری بافت آندومتر (لایه داخلی رحم) در بیرون از محل اصلی خود (رحم) تشکیل می‌شود. رایج‌ترین محل پدید آمدن آن، لگن است که در این قسمت تخمدان‌ها بیشتر گرفتار اندومتریوز می‌شوند.

محیط خانواده اولین کانون مهم تربیتی است که شخصیت فرزندان در آن شکل می گیرد. در میان اعضای خانواده، پدر و مادر چون ارتباط بیشتری با فرزند دارند، نقش پر رنگ تری در شکل گیری شخصیت او دارند.از این رو خدای متعال نظر به اهمیت تربیت دینی فرزندان و نقش آن در روند اصلاح جامعه در آیاتی از قرآن کریم یکی از وظایف پیامبران را توصیه و یادآوری دستورات دینی به خانواده و فرزندان بیان کرده تا رسولان الهی کار اصلاح جامعه را از نزدیکان خود آغاز کنند