دختر و پسرانی که می خواهند همسر خود را بعد از ازدواج تغییر دهند، نه تنها موفق نمی شود بلکه همان سرآغازی برای جنگ های بین همسران را رقم خواد زد.

حتما تاکنون با زوج هایی سرو کارداشته اید که از بچه دار شدن ترس دارند و حتی می ترسند که درباره آن صحبت کنند . زن و مرد هر کدام دلایل خاص خود را برای بچه دار نشدن دارند.

هدف از تربیت جنسی کودک و حتی آموزش آن، دادن اطلاعات در زمینه تشریح دستگاه تناسلی، استفاده از اعضای آن، دستیابی به لذت آمیزش و از این قبیل نیست که در برابر آن منع و تابوی جنسی مطرح باشد. بلکه غرض از آن، ارائه اطلاعات دقیق و روشنی به کودکان است که در سایه آن، به تشخیص مسائل مربوط به جنسیت خود دست یابند و بدانند در رابطه با جنسیت خود چه کنند و چه وظایف و مسئولیت هایی دارند.

کودکان معمولا برای رسیدن به خواسته خود هرکاری می کنند، از گریه و قشرق گرفته تا قهر و دعوا. اما گاهی اوقات واقعا چیزی که کودک می خواهد غیرمنطقی است و باید در برابر او بایستید. ما در این مطلب به شما می آموزیم چوطر به فرزندتان نه بگویید که بهترین تاثیر را داشته باشد.