مدیرکل امور اجتماعی استانداری قزوین با بیان اینکه مردم ایران هیچگاه از اعتقادات خود دست برنخواهند داشت گفت: امروز دشمنان برای رسیدن به اهداف خود از هر فرصت و هیجانات جوانان سوء استفاده می‌کنند.

بانوی کارآفرین سرپل ذهابی که جوانیش را وقف تولید و توسعه مشاغل خانگی کرده است، گفت: هنرهای اصیل ایرانی فرصتهای مناسبی را برای راه اندازی یک کسب و کار مناسب و درآمدزا ایجاد می کند.