در سرماخوردگی نوزاد چند روزه، علائم اولیه شامل تب ناگهانی، نا آرامی، تحریک پذیری و عطسه فراوان است و ممکن است گرفتگی بینی نوزاد هم ایجاد شود و در شیر خوردن نوزاد اختلال ایجاد شود. در این مقاله همه نشانه‌ها و علائم و روش‌های جلوگیری از شیوع سرماخوردگی نوزاد چند روزه و کودکان بزرگتر آورده شده است.

کودک دو ساله اسم رنگ آبی را درست گفته است و پدر و مادر هر دو یک متر بالا پریده اند و مرتب می گویند تو باهوش کی هستی؟ مادر به پدر رو می کند و می گوید دیدی؟ دیدی؟ درست گفت. آفرین پسر باهوش مامان! و پدر هم رو می کند به مادر و می گوید هوشش به باباش رفته، زن لج می کند و می گوید نخیر! هوش کودکان به مادرانشان می رود.