مراقبت از اولین فرزند برای والدین توأم با حساسیت و وسواس بالایی است. وقتی والدین برای اولین بار تب کودک را مشاهده می‌کنند، بسیار نگران می‌شوند. بهتر است بدانید هر چه مراقب کودک خود باشید باز هم ابتلا به تب اجتناب ناپذیر است. دمای بدن همه افراد در طول روز متغیر است و می‌تواند متناسب با سن، سطح فعالیت و دیگر عوامل تغییر کند. بنابراین در صورت تغییر دمای بدن کودک نگران نشوید. دمای طبیعی بدن ۳۷ درجه سانتیگراد است و تب کودک زمانی ایجاد می‌شود که دمای بدن او به بالاتر از ۳۸ درجه سانتیگراد برسد.

رئیس مجلس خبرنگان رهبری مشکلات عدیده بانک‌ها را یکی از مسائل مهم اقتصادی معرفی کرد و گفت: متاسفانه درباره وضعیت بانک‌ها پیش از این هشدار داده بودیم، اما توجهی نشد.