مدیر فرهنگی سازمان بسیج جامعه زنان کشور با بیان اینکه شکست در ازدواج ها ابتدا به انتخاب و بعد به چگونگی زندگی زوج بر می گردد ، گفت: در انتخاب همسر باید به معیارهای هم کفو بودن توجه داشت که در این زمینه توجه به سبک انتخاب همسر از سوی پیامبر و خدیجه (س) به عنوان یک الگوی فرازمانی قابل توجه است، سبکی که شأنیت خانوادگی و پاک زیستی را مهم ترین معیارهای هم کفوی می داند.

تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف شهرضا از بی اعتنایی به بازاریابی جهانی، کاهش تقاضای داخلی، بی انگیزگی بافندگان به سبب درآمد اندک در بازار می‌گویند و خواستار سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تر را برای کمک به این صنعت اشتغال‌زا هستند.