تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر زنان ایران متشکل از چهار شمشیرباز به منظور برگزاری یک اردوی مشترک با تیم ملی زنان فرانسه و شرکت در رقابت های جام جهانی کلاس آ فرانسه بامداد یکشنبه تهران را به قصد فرانسه ترک کرد.

فضای مجازی و پیچیدگی هایش، مراقبت در این فضا را سخت تر کرده است، آدمی هر میزان نیز در این فضا مراقبت کرده و پیش بینی ها را لحاظ کرده باشد گویا باز هم در دام شیادان اسیر می شود بویژه هکرها آن هم هکرهای نوجوان و باهوشی که گاه از سر تفنن و تفریح و گاه با نگاه شیطنت آمیز اقدام به هک سایت ها و گاه سرقت حساب شهروندان می کنند.

پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام کرد: دختر ۱۵ ساله ای که یکسال از سوی شوهر عمه خود مورد آزار و اذیت جنسی قرار می گرفت سکوت خود را شکست.

«شیدا» با دختر خردسالش برای مشاوره آمده بود. زنی جوان و خوش چهره بود اما درعمق چشمانش به سادگی می‌شد غم بزرگی را دید. آرام روی صندلی نشست و دخترش را نیز در آغوش گرفت.