یکه‌تازی پسران در ریاضی و تجربی و دختران در هنر

پسران، با اکثریت قاطع رتبه‌های برتر گروه‌های ریاضی و تجربی را در کنکور ۹۶ به خود اختصاص دادند.

رسیدگی به مشکلات زنان در حوزه‌ی کارآفرینی

عزم راسخ زنان كارآفرين و همت آنان برای رفع مشکلات خویش باعث پیشرفت‌های چشمگیر در سطح جامعه می‌شود.