استبراء

 احکام و آموزش انجام استبراء

استبراء، عملی مستحبی است که پس از خروج ادرار یا منی انجام می‌شود. مردها بعد از بیرون آمدن بول عمل استبرا را انجام میدهند برای آنکه اطمینان کنند بول در مجاری نمانده است. در این محتوا احکام و آموزش انجام استبرا را گردآوری نموده ایم.

به گزارش زنان خبر، استبراء به معنی برائت جستن و پاکی خواستن است. استبراء عمل مستحبى است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام مى‏دهند. واژه استبراء در فقه کاربردهای دیگری هم دارد که عبارت‌اند از: استبراء حیوان نجاست‌خوار، استبراء رحم و استبراء از حیض.

 

آموزش انجام استبرا:

روش انجام استبرا ( همه مراجع به جز آیت الله مکارم شیرازی):

بهترین شیوه‌ی استبرا این است که بعد از قطع شدن ادرار، اگر مخرج مدفوع نجس شده، ابتدا آن را تطهیر کنند و بعد سه بار با انگشت میانه دست چپ از مخرج غایط تا بیخ آلت می‌کشند، سپس انگشت شصت دست چپ را روی آلت و یکی دیگر از انگشتان را زیر آلت قرار داده و از آنجا تا ختنه‌گاه می‌کشند، سپس سه مرتبه سر آلت را فشار می‌دهند.

 

روش انجام استبرا از نظر آیت الله مکارم شیرازی:

استبراء عمل مستحبی است که مردها بعد از بیرون آمدن بول انجام می‏دهند، به این ترتیب که چند مرتبه از بیخ آلت تا بالا، دست کشیده و قسمت بالا را چند مرتبه فشار دهند تا باقیمانده بول خارج شود، اما استبراء از منی آن است که بعد از خروج منی، بول کنند تا ذرات باقیمانده خارج شود.

 

استبراء,انجام استبراء,آموزش انجام استبرااحکام استبراء

 

فواید انجام استبرا:

فایده استبرا از بول و منی این است که مجرای آلت را از بول منی پاک می کند، یعنی اگر آب مشکوکی بعد از استبرا خارج شود پاک است و وضو و غسل ندارد. و همچنین انجام این عمل کمک بسیار زیادی به حفظ سلامت جنسی فرد می کند.

 

پرسش و پاسخ های انجام استبرا: 

اگر من بعد از ادرار کردن استبرا نکرده باشم و بعد از گذشت مدت زمانی مثلا یک ساعت مایعی مشکوک روی لباسم ببینم ایا حکم ادرار دارد و نجس است؟

پاسخ: نجس نیست.

 

اگر بعد از انجام عمل استبراء مایع چسبناک و کشداری از آلت خارج شود حکم منی دارد یا خیر؟

پاسخ: خیر

 

 

خانم ها استبرا دارند؟

 

پاسخ: خانم ها استبرا ندارند و اگر مایع مشکوکی بعد از ادرار ببینند، نجس نیست.

 

آیا انجام استبرا واجب است؟

پاسخ: استبرا واجب نیست و اگر موجب ضرر شود جایز هم نخواهد بود، مثل وقتی که در مجرا زخمی وجود دارد که هنگام استبرا بر اثر فشار از آن خون جاری می‌شود و بهبودی زخم را به تأخیر می‌اندازد. البته اگر استبرا نکند و بعد از بول کردن، رطوبت مشتبه خارج شود حکم بول را دارد.

 

اگر در هنگام استبرا از بول یا بعد از آن، مایع سفید و غلیظى  خارج شود، آیا این منى است یا چیز دیگر؟

پاسخ: رطوبت یاد شده پاک است؛ مگر آنکه یقین کند که منى یا بول است.

 

اینکه مى‌فرمایند رطوبت بعد از استبراء پاک مى‌باشد، فاصله زمانى بعد از استبراء تا دیدن رطوبت چقدر است؟

پاسخ: فاصله خاصى معتبر نیست.

 

انتهای متن/*