یکی الزامات دینی، عفاف و حجاب است/ترویج بی عفتی تنها هربه دشمن است

جانشین فرماندهی سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در گفتگو با خبرنگار زنان خبر گفت:
یکی الزامات دینی، عفاف و حجاب است و باید به آن توجه ویژه شود ،باید با فرهنگ سازی و خودباوری در راستای تقویت موازین دینی بخصوص حجاب تلاش کنیم. حیا و عفاف پوشش تدبیری برای گرانبها کردن انسان ها است.

به گزارش زنان خبر؛ سرهنگ بوربور افزود: با توجه به وجود جنگ نرم و گسترش فضای مجازی زمینه های آسیب به جوانان بیشتر می شود که نیازمند توجه خانواده ها و مسئولین مربوطه در خصوص تقویت فرهنگ و جلوگیری از هجمه های دشمنان است.

وی ادامه داد: دشمنان به این باور رسیده اند که در ۸ سال دفاع مقدس شکست خوردند، از طریق ایجاد فتنه ها زمین خوردند وخوشبختانه از هر سمت و سویی که وارد شدند با ناکامی مواجه شدند ولی ترویج بی عفتی در جامعه تنها هربه ی آنان است و از این طریق می خواهند به اهداف پلید خود دست یابند.

وی در ادامه تصریح کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران زندگی می کنیم و پرچم کشورمان را با اقتدار بالا نگه خواهیم داشت و بانوان سرزمینمان با رعات موازین دینی و شرعی همیشه اهداف دشمنان را زمین زده اند و اندکی از بانوان که درمورد حجاب و عفاف فریب خورده اند امیدواریم با تقویت روحیه دینی در راستای حفظ حجاب خویش تلاش کنند.

وی بیان کرد: زرق و برقی که دشمنان برای نابودی عفت زنان و مردان ایران اسلامی در نظر

گرفته اند ،تلاش استعمار درزدودن پوشش و ایجاد الگوهای ناهنجار که فکر می کنند جایگزین ارزش هایمان خواهد شد حبابی بیش نیست و مطمئن باشند که تمام هجمه های آنان را همچون گذشته نابود خواهیم کرد و اصول اسلامی را در راس همه اموراتمان قرار خواهیم داد.

سرهنگ بوربور گفت: مسئولین باید برای آگاه سازی مردم در خصوص جنگ نرم و ترویج عفاف و حجاب برنامه های ویژه ای داشته باشند.