گورخوابی مصداق بارز افزایش آسیب‌های اجتماعی در کشور است

رییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران گفت:مسئله گورخوابی و کارتن خوابی به عنوان مصداق بارز آسیب های اجتماعی و روبه افزایش در کشور است و اگر هدف رفع مشکلات مردم است این نمایندگان سعی و تلاش خود را در جهت رفع این مسائل ناهنجار به کار گیرند.

زنان خبر؛ الهه راستگو رییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به وضع نامناسب اقتصادی کشور بیان کرد: همدلی،همراهی و نظارت و تلاش مسئولان برای رفع مشکلات مردم و برقراری عدالت در شهر از مهمترین تاکیدات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای شورای شهر و مسئولان دیگر دستگاههای کشور در این جلسه بود که متاسفانه این مهم آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

وی افزود: همدلی اعضای شورای شهر باید در جهت رفع چالش های شهروندان و به نفع آنها باشد متاسفانه تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و ایجاد خوراک خبری برای رسانه های معاند و غربی رویه ای برای برخی اعضای شورا شده و این درحالی است که نمایندگان مردم باید در جهت حذف و کاهش مشکلات مردم، مطالبه گری و حل مسئله کنند.

راستگو مطرح کرد: مسئله گورخوابی و کارتن خوابی به عنوان مصداق بارز آسیب های اجتماعی و روبه افزایش در کشور است و اگر هدف رفع مشکلات مردم است این نمایندگان سعی و تلاش خود را در جهت رفع این مسائل ناهنجار به کار گیرند.

رییس کمیته مشارکتهای مردمی شورای اسلامی شهر تهران گفت: مردم جنوب شهر از عدم رعایت عدالت گلایه مندند چراکه به عقیده آنان آنچه در مناطق شمالی شهر ایجاد شده به هیچ عنوان در بخشهای جنوبی و محروم مورد توجه قرار نگرفته است.
وی تصریح کرد: شرایط نامناسب طبقات پایین دست جامعه را مرتبط با برنامه ریزی نامناسب دولت است و گزارش ها وبرسی های به عمل آمده بیانگر آن است این آسیب ها بیشتر متوجه مهاجران از روستاها به شهرها بوده و بر این اساس اگر دولت شرایط بهتری را فراهم می کرد هیچگاه شاهد افزایش نرخ آسیبهای اجتماعی نبودیم .