کدام فرزند در خانواده موفق تر است

پژوهشی جدید نشان می دهد فرزندان اول خانواده ها از شانس بیشتری برای موفقیت برخوردار هستند.

به گزارش زنان خبر؛ این پژوهش حاکی است فرزندان اول نسبت به فرزندان کوچکتر از خود  موفق تر بوده و مشاغل مهم تری به دست می آورند.
پژوهش که در آلمان انجام شده است، حاکی است فرزندان اول، ۲۴ درصد در مقایسه با فرزندان بعدی فرصت موفقیت دارد.

بر اساس این پژوهش، برادران  بزرگتر از نظر روحی با ثبات تر و مسئولیت پذیرتر هستند.

این پژوهش، همچنین، حاکی است فرزندان کوچکتر بیشتردنبال  مشاغل خاصی هستند که منبع اصلی درآمد برای آینده اشان باشد .

این پژوهش حاکی است تلاش پدر و مادر بیشتر متوجه فرزندان اول است و توجه و نظارتشان نسبتا برای فرزندان دیگر کمرنگ می شود.