کاریکاتور/ ۱۰ درصد کارتن‌خواب‌ها را زنان هستند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: ۱۰ درصد کارتن‌خواب‌ها را زنان تشکیل می‌دهند که رقم بسیار بالایی است.