,خانواده های فقیر

کاریکاتور/ لقمه ای که اندازه دهان نیست

با افزایش سی درصدی قیمت نان، توان خانواده های فقیر جامعه که نان جزء قوت اصلی روزانه شان محسوب می شود، کاهش پیدا کرده است.

به گزارش زنان خبر به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا، با افزایش سی درصدی قیمت نان، توان خانواده های فقیر جامعه که نان جزء قوت اصلی روزانه شان محسوب می شود، کاهش پیدا کرده است.