کاریکاتور/ سکوت اعراب، خنجری بر پشت‌قدس

سکوت اعراب، خنجری بر پشت قدس / انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف، این پیام را مخابره کرد که دولت آمریکا اقدامی خارج از عرف دیپلماسی بین‌المللی انجام داده و این عمل به تمام قوانین بین‌المللی ضربه وارد کرده است. همزمان با این اقدام خلاف حقوق بین الملل ، نظامیان صهیونیست ؛اعتراض فلسطینیان و صاحبان حقیقی سرزمین فلسطین و قدس به این اشغالگری را به خاک و خون کشاندند .در این سرکوب خونین دستِ‌کم ۶۰ فلسطینی به ضرب گلوله شهید و حدود ۳۰۰۰ نفر زخمی شدند.

به گزارش زنان خبر،سکوت اعراب، خنجری بر پشت قدس / انتقال سفارت آمریکا به قدس شریف، این پیام را مخابره کرد که دولت آمریکا اقدامی خارج از عرف دیپلماسی بین‌المللی انجام داده و این عمل به تمام قوانین بین‌المللی ضربه وارد کرده است. همزمان با این اقدام خلاف حقوق بین الملل ، نظامیان صهیونیست ؛اعتراض فلسطینیان و صاحبان حقیقی سرزمین فلسطین و قدس به این اشغالگری را به خاک و خون کشاندند .در این سرکوب خونین دستِ‌کم ۶۰ فلسطینی به ضرب گلوله شهید و حدود ۳۰۰۰ نفر زخمی شدند.

 Ú©Ø§Ø±ÛŒÚ©Ø§ØªÙˆØ±/ سکوت اعراب، خنجری بر پشت‌قدس

تسنیم

انتهای متن/*