کاریکاتور/ دانه درشت های چِغر

برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و محکومان سیاسی توسط قوه قضاییه باعث شده تا دانه درشت هایی در دام بیفتند که تا پیش از این بر اساس توهماتی، حاشیه امنی برای خود در نظر گرفته بودند و از برخورد قضایی و انتظامی خود را مصون می دانستند.

به گزارش زنان خبر،

برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی و محکومان سیاسی توسط قوه قضاییه باعث شده تا دانه درشت هایی در دام بیفتند که تا پیش از این بر اساس توهماتی، حاشیه امنی برای خود در نظر گرفته بودند و از برخورد قضایی و انتظامی خود را مصون می دانستند. بازداشت و محاکمه این دسته از مفسدان، زندان اوین را به زندانی جالب و خبرساز تبدیل کرده است. دانه درشت هایی که حضور آنها در اوین نیز بدون حاشیه نیست.