کاریکاتور/ دار و دسته جنایتکارها

دار و دسته جنایتکارها / ۵۸ جنگی که از سال ۱۹۰۰ میلادی تا کنون ۲۰ رئیس‌جمهور آمریکا راه انداخته‌اند. آمریکایی‌ها از جنگ جهانی دوم تا کنون، ۲۰ میلیون نفر را کشته‌اند.

به گزارش زنان خبر،دار و دسته جنایتکارها / ۵۸ جنگی که از سال ۱۹۰۰ میلادی تا کنون ۲۰ رئیس‌جمهور آمریکا راه انداخته‌اند. آمریکایی‌ها از جنگ جهانی دوم تا کنون، ۲۰ میلیون نفر را کشته‌اند.

 Ú©Ø§Ø±ÛŒÚ©Ø§ØªÙˆØ±/ دار و دسته جنایتکارها

تسنیم

انتهای متن/*