کاریکاتور/ بهای سنگین اعدام شیخ نمر

دیروز خبر اعدام آیت الله شیخ نمر باقر النمر، روحانی شیعه و برجسته عربستانی از سوی رژیم آل سعود منتشر شد که این خبر موجی از خشم و نفرت را در میان مسلمانان جهان و به ویژه شیعیان رقم زد. این جنایت آل سعود تبعات و پیامدهای سنگینی برای این رژیم در مظلوم کشی به دنبال خواهد داشت و عواقب آن دامان این رژیم را خواهد گرفت.