کاریکاتور/ بازهم تعطیلات و باز هم شمال!

روزمرگی، حجم فعالیتهای روزانه و استرسها و فشارهای روحی شرایط را به گونه ای رقم زده است که فرصتهای آخر هفته یا چند روز تعطیلی غنیمت شمرده می شود و بساط سفر در خانواده ها به راه می شود.

به گزارش زنان خبر؛ اما یکی از معضلات، حرکت حجم عظیمی از خودروها به سمت شمال کشور می باشد. تا حدی که شرایط دشواری را هم در بین راه از جهت ترافیک سنگین و هم ازدحام جمعیتی در سواحل شمالی کشور به وجود می آورد. این در حالی است که کشور ما از منابع طبیعی بکر و زیبایی در شهرها و روستاها برخوردار می باشد که کمتر مورد توجه قرار می گیرد.