کاریکاتور/ آمار ضد و نقیض مسئولان از بیکاری!

گزارش تسنیم| آمار دقیق بیکاران چقدر است، ۳میلیون یا ۶میلیون نفر؟ / در حالی مرکز آمار شمار رسمی بیکاران را ۳.۲میلیون نفر اعلام می‌کند که با احتساب کسانی که اشتغال ناقص دارند، جمعیت واقعی بیکاران به مرز ۶میلیون نفر می‌رسد.

به گزارش زنان خبر،آمار دقیق بیکاران چقدر است، ۳میلیون یا ۶میلیون نفر؟ / در حالی مرکز آمار شمار رسمی بیکاران را ۳.۲میلیون نفر اعلام می‌کند که با احتساب کسانی که اشتغال ناقص دارند، جمعیت واقعی بیکاران به مرز ۶میلیون نفر می‌رسد.

 Ú©Ø§Ø±ÛŒÚ©Ø§ØªÙˆØ±/ آمار ضد و نقیض مسئولان از بیکاری!

تسنیم

انتهای متن/*