چهارمین کمیته فرهنگی و پیشگیری از مواد مخدر برگزار شد

چهارمین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری از مواد مخدر با حضور بخشدار بخش مرکزی، رییس اداره بهزیستی شهرستان ری، دهیاران تابعه بخش و اعضای کمیته فرهنگی ری در سالن جلسات بخشداری برگزار شد.

به گزارش زنان خبر، بخشدار مرکزی ری  در چهارمین جلسه کمیته فرهنگی و پیشگیری از مواد مخدر که با حضور رییس اداره بهزیستی شهرستان ری، دهیاران تابعه بخش و اعضای کمیته فرهنگی ری برگزار شد با  اشاره به راه کارهای مبارزه بامواد مخدر گفت: با نگاه و برنامه ویژه کمیته فرهنگی پیشگیری از اعتیاد و اقدامات ارزنده اداره بهزیستی شهرستان ری در مبارزه با مواد مخدر، تصمیم بر آن شد که از فضاهای غیر دولتی نیز کمک بگیریم.

وی ادامه داد: در هفته های گذشته به مناسبت مبارزه با مواد مخدر فعالیت های مختلفی برای گرامی داشت آیین روز صورت گرفته است که در بخش مرکزی شهرستان ری به منظور مبارزه با مواد مخدر و موضوع اعتیاد به دنبال پیشگیری از طریق آموزش اهالی روستا ها هستیم و در واقع در نظر داریم پیشگیری را با ارتباط مستقیم در این حوزه عملیاتی کنیم.

آموزش های پیشگیری از اعتیاد

بخشداری مرکزی ری باتوجه به اینکه موضوع پیشگیری از اعتیاد تنها اکتفا به توانایی اداره بهزیستی ممکن است بازخورد مناسب را نداشته باشد، گفت: تصمیم بر آن شد که با محوریت اداره بهزیستی شهرستان ری بحث آموزش های پیشگیری از اعتیاد را پیش ببریم.
فکوریان در ادامه گفت: پیش نویس طرحی با موضوع همیاری نهادهای غیر دولتی تهیه شده که جهت تعامل با سازمان های مردم نهاد در حال بررسی است.
وی افزود: پیشگیری از اعتیاد با محوریت اداره بهزیستی شهرستان ری و کمیته فرهنگی با هدف آموزش مهارت ها به اهالی روستا ها از مسیر صحیحی در موضوع مبارزه با اعتیاد و تحت عنوان رویش در بخش مرکزی ری انجام می شود.

اعتیاد دغدغه ای در میان تمامی خانواده هاست

فکوریان با توجه به طرح های پیشگیری از مواد مخدر گفت: در این طرح از خانواده های درگیر اعتیاد کمک گرفته می شود، زیرا اعتیاد دغدغه ای در میان تمامی خانواده هاست و در پی این هستیم که اقداماتی را برای خانواده های درگیر این موضوع انجام دهیم .
فکوریان در ادامه تاکید کرد: در این طرح و بر اساس برنامه در نظر داریم روستای نسوز هفت دستگاه ها را روستای بدون اعتیاد معرفی کنیم و بیشتر به رفع مشکل خانواده های درگیر بپردازیم.
بخشدار مرکزی ری با بیان اینکه در صورتی که بر اساس برنامه در این حوزه پیشروی کنیم به نتایج قابل قبولی دست خواهیم یافت، گفت: در این راستا برنامه‌ی مختلفی از نوع نشاط آور، فرهنگی، اجتماعی ، مهارت آموزی و … در بخش مرکزی اجرایی خواهد شد.

در ادامه بخوانید:

 

انتهای متن/*