چتر ادبی فرهنگسرای اشراق بر سر بانوان «کانون ادبی محراب قلم»

چتر گسترده فضای مجازی وشبکه های اجتماعی درجامعه هم نتوانست اهمیت کتاب وکتابخوانی را دربین دوستداران اهل قلم کمرنگ کند.وجود کانون های ادبی در بین مراکز فرهنگی فرصتی را برای دوستداران کتاب فراهم کرده تا بتوانند از این فضای ادبی نهایت استفاده را کنند.

به گزارش زنان خبر، چتر گسترده فضای مجازی وشبکه های اجتماعی درجامعه هم نتوانست اهمیت کتاب و کتابخوانی را دربین دوستداران اهل قلم کمرنگ کند.وجود کانون های ادبی «محراب قلم» در بین مراکز فرهنگی فرصتی را برای دوستداران کتاب فراهم کرده تا بتوانند از این فضای ادبی نهایت استفاده را کنند.

اکنون کانون ادبی «محراب قلم» با همین منظور در فرهنگسرای اشراق تسکیل شده تا بانوان خوش ذوق  بتوانند در محافل ادبی داشته های خود دراین زمینه نشان دهند.از این رو با صغری دلداده بارانی مدیر کانون محراب قلم گفت و گوی کوتاهی داشتیم که در زیر می خوانید.

هدف از تشکیل کانون «محراب قلم» چه بوده و بانوان از این کانون ادبی استقبال کردند؟این کانون با هدف ترویج فرهنگ کتاب وکتابخوانی در بین اقشار جامعه به خصوص بانوان برگزار شده وبا اینکه این کانون ادبی در فرهنگسرای اشراق به تازگی تشکیل شده اما برنامه موفق واستقبال شهروندان به خصوص بانوان از آن خوب بوده است.

برگزاری جلسات خوانش کتاب

جلسات “خوانش “کتاب با چه منظوری دراین مرکز برگزار می شود؟خوانش کتاب های داستانی وپرمخاطب با هدف روان خوانی وترویج فرهنگ کتابخوانی بخشی از فعالیت های کانون ادبی محراب قلم است.درجلسه های خوانش کتاب معمولا از نویسندگان کتاب های داستانی وعامه پسند دعوت می کنیم که کتابشان را بخوانند وحضور نویسنده موجب تشویق شهروندان به شرکت درجلسه های کانون می شود.

برگزاری جلسات خوانش کتاب تا چه حد در تشویق شهروندان تاثیر دارد؟شهروندان در جلسات اول بیشتر شنونده هستند اما بعد از گذشت چند جلسه کم کم کتاب را نقد می کنند.البته نقد عامیانه ونه نقد تخصصی.برخی هم خودشان نوشتن را شروع می کنند وحتی اگر نتوانند داستان بنویسند حداقل خاطراتشان را می نویسند.

“نبض قلم”نیز یکی دیگر از جلسات ادبی است که درکانون محراب قلم برگزار می شود میشه درمورد این جلسات هم توضیح بدهید؟این برنامه معرفی ونقد کتاب است که با حضور نویسندگان ومنتقدان مطرح برپا می شود.در این جلسه ها هم آثار مطرح وبه نامی با حضور نویسنده اثر ویک منتقد نقد وبررسی می شود.

وجود این کانون ها در مراکز چقدر توانسته در تشویق شهروندان به خصوص بانوان تاثیر گذار باشد؟فرهنگسراها وخانه فرهنگ محل مناسبی برای تولد و رشد کانون های ادبی است و تاکنون این کانون ها توانسته اند نویسندگان مطرحی را به محافل ادبی معرفی کنند که تاکنون ناشناخته بودند.

 

انتهای متن/*