پیشرفت جـامعه در گرو حضور موفق زنان

هزاران سال است که زنان با تلاش برای تامین آرامش که برای ادامه حیات به صورت یک کل ضروری است خود را تقریباً منحصراً وقف پرورش، حفاظت و نگهداری از جوان و پیر کرده‌اند.

به گزارش زنان خبر،  هزارانسال است که زنان با تلاش برای تامین آرامش که برای  ادامه حیات به صورت یک کل ضروری است خود را تقریباً منحصراً وقف پرورش، حفاظت و نگهداری از جوان و پیر کرده‌اند. هیچ جنگی تاکنون به دست یک زن آغاز نشده است اما این زنان و کودکان بوده‌اند که همواره در جریان اغلب درگیری‌ها رنج برده‌اند.

آموزش و دادن اختیار به زنان در سراسر جهان نمی‌تواند جز حیات همراه با مدارا، عدالت و صلح جویی بیشتر برای همه نتیجه‌ای داشته باشد سازمان ملل دریافته که مدارا،‌ حقوق بشر و صلح ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند، در نبود مدارا،‌ امکان تحکیم بنیان‌های دموکراسی و احترام به حقوق بشر وجود ندارد در جوامعی که مردان اطمینان واقعی به ارزش خود دارند زنان فقط تحمل نمی‌شوند بلکه قدر و منزلتشان نیز درک می‌شود به نظرات آنها با احترام گوش می‌دهند و جایگاه و حقشان در شکل دادن به جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند به آنها داده می‌شود.

زنان با ظرفیتی که برای همدردی،‌ ایثار، شجاعت و پای مردی دارند در راه روشن کردن ظلمت،‌ فقدان مدارا و نفرت و رنج و ناامیدی گامهای بلندی برداشته‌اند در جایی که امنیت نباشد صلح پایدار هم نخواهد بود. برنامه توسعه سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۰۶ خود تصریح کرده است که امنیت بشری به اسلحه مربوط نمی‌شود به حیات و شان و منزل انسانها مربوط می‌شود.

جامعه نمی‌تواند بدون بازگرداندن زنان پیشرفت داشته باشد

خانه به طور عرفی حیطه زن است اما هیچگاه تضمینی وجود نداشته که او بتواند زندگی خود را در خانه با امنیت و بدون مزاحمت سپری کند زنان بی‌شماری وجود دارند که در قلب خانواده خود در معرض بی‌رحمی‌ها و بدرفتاری‌های شدید قرار دارند ما در روابط زن و مرد به جای تسلط و تحقیرهای مردسالارانه که هم حاصل زبان خشونت و هم سرچشمه بروز خشونت متقابل است به احترام و درک یکدیگر نیازمندیم. می‌توانیم از یکدیگر بیاموزیم و در تعدیل ضعف‌های جنسیتی به یکدیگر کمک کنیم. زنان ذاتاً سیاستمدار هستند زیرا مسئول سلامتی و بهزیستی خانواده خود می‌باشند آنها با خانواده شوهر خود ارتباط دارند و در تمام عرض روز در خانواده و جامعه خود سیاستمدار هستند زنان به همکاری و کار گروهی تمایل دارند و حاضر به مصالحه هستند. هیچ زنی به فرزند خود یاد نمی‌دهد مشکلات را با اسلحه‌ی گرم یا سرد حل کند جامعه نمی‌تواند بدون بازگرداندن زنان پیشرفت داشته باشد.

اگر نیمی از جمعیت هر کشور و جامعه‌ای فعال نباشند نمی‌توانیم ادعای مردم سالاری داشته باشیم فعالیت زنان می‌تواند در مسائلی مانند ترویج صلح تحول ایجاد کند. امروز تحول و رشد جوامع به حدی رسیده که مردان دیگر نمی توانند به تنهایی کارها را انجام دهند یک قرن پیش وسایل الکترونیکی و الکتریکی نظیر ماشین لباسشویی،‌ رادیو،‌تلویزیون، خودرو، رایانه و تلفن نبود آموزش رسمی در سطح پایینی قرار داشت تقسیم کار برای زنان ماندن در خانه و مراقبت از خانواده بود و مردان بیرون کار می‌کردند. اما اکنون جهان خارج از منزل امور را بسیار پیچیده کرده است و مردان نمی‌توانند به تنهایی از عهده‌ی همه کارها برآیند.

آزادی برای زنان در کتاب ها همزمان با مشروطه

در ایران زمین، انقلاب مشروطه چنان شگفت است که سیر هر تحول مهمی را در سده ی اخیر از آنجا آغاز می‌کنیم. حدود ۱۰ سال پیش از مشروطیت بی‌بی خانم نخستین اثر اعتراضی علیه وضعیت موجود را نوشت. کتاب او به نام «معایب الرجال» در واقع پاسخی بود به کتاب توهین‌آمیز «تادیب نسوان» که چند سال پیش از آن نوشته شده بود. این اثر فریاد اعتراض زن ایرانی علیه موقعیت فرو دست شخصی و اجتماعی خود بوده. در دهه ۱۲۷۰ شمسی برخی مردان متفکر، آزادی خواه و مشروطه طلب ایرانی آثاری نوشتند که در تغییر افکار عمومی و ایجاد فضای فرهنگی دگرگونی و تحول مهمی داشت از جمله کتاب «صد خطابه» میرزاآقاخان کرمانی، او در این کتاب به مسایل زنان از قبیل انزوای زن، حجاب، چندهمسری مردان و… می‌پردازد. نویسنده ضمن مقایسه‌ی وضع زن ایرانی و اروپایی خواهان کسب آن حقوق برای زن ایرانی است و در همین سالها میرزاملکم خان نیز مقاله‌ای درباره آموزش زنان نوشت. در مجموعه چهار متفکر معروف پیش از انقلاب مشروطه یعنی میرزا ملکم خان،‌ میرزافتحعلی خان آخوندزاده، شیخ احمد روحی و میرزاآقاخان کرمانی در آثار خود طرفدار دموکراسی و آزادی زنان بودند و از حقوق آنان برای آموزش دفاع می‌کردند اما از طرفداری برای حق رای زنان در آثارشان نشانی نیست. در نوشته‌های آنان همچنین چند همسری برای مردان و حجاب برای زنان مورد نقد قرار می‌گیرد.

منع چند همسری مردان خواست دیرینه‌ی زن ایرانی بود که در نخستین بار توسط طاهره قره العین در سال ۱۲۳۵ شمسی در یک جنبش اجتماعی مطرح شد. جان لاک فیلسوف انگلیسی قرن هفدهم معتقد بود که همه‌ی انسان‌های آزاد و برابر زاده می‌شوند او معقتد بود که زنان باید به اندازه‌ای آموزش داده شوند که بتوانند به مثابه‌ی اولین معلمان فرزندانشان به خوبی خدمت کنند. منتسکیو، ولتر و روسو فلاسفه‌ای که اندیشه‌هایشان منجر به انقلاب فرانسه شد زن را نسبت به مرد موجودی فرعی و ناچیز می‌شمردند و فقط برای نقش مادری زن اهمیت قائل بودند و به تربیت و آموزش زنان صرفاً برای تربیت و آموزش بهتر مردان توجه می‌کردند. زنان در غرب منتظر نشدند که مردان حکومتی و غیرحکومتی به آنان اجازه فعالیت سیاسی و اجتماعی بدهند آنها فعالانه در جنبش‌های کارگری اروپا و جنبش‌های ضدبرده داری آمریکا شرکت کردند و خواهان تغییر قوانین و حق رای زنان شدند لیبرالیسم قرن ۱۹ تحت تاثیر جنبش زنان در اروپا و آمریکا تغییراتی کرد که بازتاب آن در اندیشه‌ی متفکران لیبرال و دموکرات ایرانی عصر مشروطه مشاهده می‌شود.

انتهای متن/*