پوستر: شهدایی که برای روحانی آب آورده اند..

علمدارانی که وقتی دیدند مسلمانی درخواست آب از بیگانه کرده خودشان را رساندند تا مبادا با یزدیان زمان بیعت کنیم! آقای روحانی پیام مردم، پیام رهبری، پیام شهدا را شنیدی؟

علمدارانی که وقتی دیدند مسلمانی درخواست آب از بیگانه کرده خودشان را رساندند تا مبادا با یزدیان زمان بیعت کنیم! آقای روحانی پیام مردم، پیام رهبری، پیام شهدا را شنیدی؟
به گزارش زنان خبر، پوستر سایت حرف تو در راستای پیام ملت ایران در تشیع جنازه بی سابقه شهدا در تهران:

علمدارانی که وقتی دیدند مسلمانی درخواست آب از بیگانه کرده خودشان را رساندند تا مبادا با یزدیان زمان بیعت کنیم!

آقای روحانی پیام مردم، پیام رهبری، پیام شهدا را شنیدی؟

پوستر سایت حرف تو در راستای پیام ملت ایران در تشیع جنازه بی سابقه شهدا در تهران

http://s6.picofile.com/file/8194178076/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C1.png